Opći uvjeti najma

1. Unajmljenim vozilom mogu upravljati osobe starije od 21 god., koje imaju vozačku dozvolu najmanje 2 godine. Unajmljenim vozilom mogu upravljati samo osobe naznačene u ugovoru o najmu vozila. Ovlašteni vozač ne smije biti pod utjecajem alkohola, lijekova ili droga za vrijeme upravljanja vozilom.

2. Vozilo se ne smije koristiti za: Plaćeni prijevoz putnika i robe, Za bilo koja natjecanja ili brzinske probe, Za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta, Van prometnica I, II, ili III reda, Kada je vozilo preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom u odnosu na dozvoljenu težinu u službenoj dokumentaciji vozila.

3. Dostava i vraćanje unajmljenog vozila: Vozilo je cijelo vrijeme neotuđivo vlasništvo Lubenica d.o.o. Dostavljeno je u dobrom stanju. Unajmljivač će vozilo vratiti zajedno sa svom opremom u istom stanju kao i kod preuzimanja, osim normalnog trošenja u mjestu i na datum navedenom u ugovoru. U slučaju zakašnjenja unajmljivač plaća dodatak za zakašnjenje po službenom cjeniku.

4. Promjena vremena trajanja najma: Unajmljivač o tome mora obavijestiti vlasništvo Lubenica d.o.o. jedan dan unaprijed. Produženje najma mora biti odobreno od vlasništvo Lubenica d.o.o. U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je unajmljivač prisvojio vozilo te je vlasništvo Lubenica d.o.o. ovlaštena poduzeti neophodne mjere.

5. Gorivo nije uključeno u cijenu najma. Vozilo mora biti vraćeno s punim spremnikom goriva. U suprotnom slučaju vlasništvo Lubenica d.o.o. će nadopuniti spremnih goriva po prosječnoj dnevnoj cijeni goriva, te za uslugu točenja goriva naplatiti 20,00 kn.

6. Rezervacije se prihvaćaju za minimalno trajanje najma jedan dan. Rezervacije su važeće nakon plaćanja akontacije od strane unajmljivača. Rezervacije će se smatrati otkazane ukoliko unajmljivač ne preuzme vozilo nakon proteka jednog sata od ugovorenog preuzimanja, bez naknade unajmljivaču.

7. Ne uzimamo depozit. Unajmljivač je dužan, u poslovnici vlasništvo Lubenica d.o.o. ostaviti jedan dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu) umjesto depozita. Dokument unajmljivača ostaje u poslovnici vlasništvo Lubenica d.o.o. do završetka najma. Prilikom vračanja vozila vrača mu se dokument.

8. Održavanje: Unajmljivač je obavezan brinuti se za vozilo, te redovito pregledavati stanje svih tekućina kao i pritisak guma u vozilu. Unajmljivač je odgovoran za sva oštećenja koja nastanu nedovoljnim održavanjem.

9. Kvarovi i oštećenja: U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja na vozilu (uključujući i probušenu gumu) unajmljivač snosi troškove popravka do iznosa od 200 €. Za sva oštećenja ili kvarove iznad 200 € troškove popravka snosi vlasništvo Lubenica d.o.o.

10. Vozilo je opremljeno potrebnim dokumentima. Zabranjen je prelazak državne granice Republike Hrvatske bez pristanka vlasništvo Lubenica d.o.o. .

11. Osiguranje putnika uključeno je u cijenu. Unajmljivač je osiguran do visine police osiguranja za štetu uslijed smrti ili tjelesnih povreda koje zadobiju kod upotrebe vozila.

12. Šteta prouzročen trećoj osobi: sva vozila su osigurana do visine police osiguranja.

13. Štetu nastalu na unajmljenom vozilu i iznad 200 € plaća unajmljivač ukoliko je unajmljivač na bilo koji način kršio odredbe ovog ugovora.

14. Osiguranje ni u kom slučaju ne pokriva donje dijelove vozila (kao što su gume, lsoušn] spremnih za gorivo i sl.), U slučaju oštećenja ovog tipa troškove popravka ili zamjene dijelova snosi unajmljivač.

15. Požar ili krađe: unajmljivač odgovara za gubitak ili štetu na unajmljenom vozilu ako je do požara ili krađe došlo zbog krivnje ili velike nemarnosti unajmljivača ili ako je unajmljivač na bilo koji način kršio odredbe ovog ugovora.

16. O svakoj nesreći unajmljivač mora odmah obavijestiti policiju vlasništvo Lubenica d.o.o. Potrebno je ispuniti obrazac-izvještaj, koji se nalazi u vozilu i istog dostaviti bez odgode vlasništvo Lubenica d.o.o. Unajmljivač se obvezuje da će surađivati sa vlasništvo Lubenica d.o.o. u istrazi i postupku vezanom za nesreću. ,

17. Gubitak vlasništva: vlasništvo Lubenica d.o.o. ne odgovara za osobno vlasništvo unajmljivača ili osobno vlasništvo druge osobe, koju je ostavio u ili na unajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama vlasništvo Lubenica d.o.o.

18. Svi zaposlenici vlasništvo Lubenica d.o.o. imaju u bilo koje vrijeme prvo kontrolirati vozilo. U slučaju da se kod kontrole ustanovi da unajmljivač ne poštuje uvijete ugovora o najmu zaposlenici vlasništvo Lubenica d.o.o. ovlašteni su oduzeti vozilo, bez naknade unajmljivaču.

19. Prometni prekršaji: unajmljivač odgovara za sve prometne prekršaje za vrijeme i poslije isteka najma ukoliko je prekršaj učinjen u vrijeme najma. Obračun je konačan nakon zaključenja pravosudnih troškova.

20. Vlasništvo Lubenica d.o.o. nije odgovorna za druge eventualne štete prema unajmljivaču. Unajmljivač potpisom ugovora o najmu eksplicitno odustaje od svih eventualnih tužbi ili postupaka prema vlasništvo Lubenica d.o.o.

21. Potpisom ovog ugovora, unajmljivač eksplicitno prihvaća gore navedene opće uvijete najma te u slučaju spora nadležnost suda u Zadru.